0

Amar | Marethuhoyithe Video Song Lyrics In English and Kannada

Sanjith Hegde | Abishek Ambareesh | Tanyahope | Arjun Janya Marethuhoyithe Song Lyrics In English and Kannada

Marethuhoyithe Song Lyrics Part 1

I forgot to attend
ಮರೆತು ಹೋಯಿತೆ ನನ್ನಯ ಹಾಜರಿ

Pain in the chest.
ಬರೆದು ಎದೆಯಲಿ ನೋವಿನ ಶಾಯರಿ.

Tongue-in-cheek
ಕರಗಿದೆ ನಾಲಿಗೆ ಬರವಿದೆ ಮಾತಿಗೆ.

To the death of the march.
ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಟಂತೆ ನಾ ಸಾವಿಗೆ.

I forgot to attend
ಮರೆತು ಹೋಯಿತೆ ನನ್ನಯ ಹಾಜರಿ

Pain in the chest.
ಬರೆದು ಎದೆಯಲಿ ನೋವಿನ ಶಾಯರಿ.

A quiet night we were hungry for talk.
ಒಂದು ನಿಶ್ಶಬ್ದ ರಾತ್ರೀಲಿ ನಾವು ಆಡಿದಾ ಮಾತು ಹಸಿಯಾಗಿದೆ.

Marethuhoyithe Song Lyrics Part 2

The trail is still as we walked
ನಾವು ನಡೆದಂತ ಹಾದೀಲಿ ಇನ್ನೂ

The footprint is like that.
ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದೆ.

Go back ontore.
ಒಂಚೂರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೀ ನೋಡೆಯ.

Once again.
ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೈಚಾಚೆಯ.

Melt tongue.
ಕರಗಿದೆ ನಾಲಿಗೆ.

There is talk of drought.
ಬರವಿದೆ ಮಾತಿಗೆ.

To the death of the march.
ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಟಂತೆ ನಾ ಸಾವಿಗೆ.

I forgot to attend
ಮರೆತು ಹೋಯಿತೆ ನನ್ನಯ ಹಾಜರಿ

Pain in the chest.
ಬರೆದು ಎದೆಯಲಿ ನೋವಿನ ಶಾಯರಿ.

All the rain
ಜೋರು ಮಳೆಯೆಲ್ಲ ನಂಗೀಗ ಯಾಕೋ

Marethuhoyithe Song Lyrics Part 3

The sky is crying.
ನೊಂದ ಆಕಾಶ ಅಳುವಂತಿದೆ.

Crore dream go hand in hand
ಕೋಟಿ ಕನಸೆಲ್ಲ ಕೈಜಾರಿ ಹೋಗಿ

Kali is sitting in her arms.
ಕಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂತಿದೆ.

What a lonely day
ಎಷ್ಟೊಂದು ಏಕಾಂಗಿ ನೋಡೀದಿನ

Complain from you na.
ದೂರಾಗಿ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾ.

Tongue-in-cheek
ಕರಗಿದೆ ನಾಲಿಗೆ ಬರವಿದೆ ಮಾತಿಗೆ.

To the death of the march.
ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಟಂತೆ ನಾ ಸಾವಿಗೆ.

I forgot to attend
ಮರೆತು ಹೋಯಿತೆ ನನ್ನಯ ಹಾಜರಿ

Pain in the chest.
ಬರೆದು ಎದೆಯಲಿ ನೋವಿನ ಶಾಯರಿ.

Movie expert

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *